Každá duše má právo kráčet svou cestou,
neboť jest obdařena svobodnou vůlí ...

     

 

     


Napiš nám
Webrovka
 
   

Vítej Poutníče.


Jsme potěšeni, že jsi zavítal do našeho internetového, Koyotího doupěte,
tedy na naší Koyotí Home page a doufáme, že se Ti zde bude líbit :o)


Kdo jsme?

Jsme dvě lidské bytosti, dva přátelé, které spojil posvátný Koyotí duch.
Tak jako mnozí jiní lidé i my dva jsme hledali svou cestu tímto životem, která
je v souladu s Matkou Zemí, Stvořitelem a ostatními bytostmi v kruhu života.
Svou cestu jsme našli v moudrosti starých domorodých kultur tohoto světa.


     

Více se o nás dozvíte z Koyotího profilu.

   

 


Čím se zabýváme?

Zabýváme se studiem a zkoumáním duchovních principů života.
Naším velkým pomocníkem se stal Koyot, který je naším učitelem a rádcem.
Koyotí škola je plná nečekaných situací a paradoxů. Koyot se neostýchá jít
až tam, kam se ostatní neodváží. Překračuje a boří hranice běžných konvencí.
Neostýchá se ničit dávno přežité a takřka nefunkční struktury běžného vnímání.
Podle chápání některých kmenů původních Američanů byl personifikací Stvořitele.

Na naší cestě čerpáme z mnoha zdrojů, nejen indiánských. Velkou inspiraci nám poskytuje pan Neale Donald Walsch, ve svých knihách  - Hovory s Bohem. Máme za to, že při zkoumání duchovních principů se nelze omezovat pouze na jednu část univerzální moudrosti, která je ve své původní formě celistvá. Pokud chápeme, že veškerá moudrost živého Bytí vychází z jednoho pramene, čímž je Bůh, nebo Život sám. Cesta, na kterou jsme se vydali, je cestou poznání sebe samotných, ve vztahu k ostatním živým bytostem, které na tomto kruhu života potkáme. Je to proces tvoření vlastního života a využití darů, které nám nabízí.

Nejsme aktivními členy žádného hnutí ani politické strany. Jakožto živé
Lidské bytosti, vědomé si posvátnosti veškerého života a jednoty Bytí, jsme proti násilí, rasové, národnostní, etnické a náboženské diskriminaci. Taktéž
jsme proti různým formám pochybných ideologií - Komunismus a Nacismus.
Pokládáme je za velmi nebezpečné pro Lidskou společnost
, stejně tak, jako náboženská dogmata různých církví, které si myslí, že mají patent na pravdu.


 

Varování: Setkání s Koyotem
může narušit Vaše vnímání světa !


Tyto Koyotí stránky jsou umístěné na serveru humlak.cz - Díky Erlis :o)

   
www.seznam.cz
www.trutnov.cz
 
             

aktualizace: 2006 webmaster: hayoka® - mail: hayoka@seznam.cz - icq: 259-249-004 webrovka.humlak.cz