Legenda Amerických plání...

     

 

     


Napiš nám
Webrovka
 
 
 
 
 
   


Kojot -Prairie wolf - Brush wolf - American Jackal  (Canis latrans)
je poměrně subtilní americká psovitá šelma. Váží od 9 do 20 kg, délka těla
je 0,7 až 1 metr, ocas 30 až 40 cm a v kohoutku je vysoký od 45 do 60 cm. Ačkoli tělem, ale i vydávanými zvuky, připomíná lišku, patří do příbuzenstva vlků. Žije přes celou Severní a Střední Ameriku - od Aljašky až po Panamu. Preferuje volné prérie, křovinné porosty a řídké lesy. Živí se hlavně králíky, zajíci a hlodavci, ale i též rybami nebo tím, co nechají ostatní šelmy a troufne si i na mladé, či nemocné kopytníky. Při získávání potravy někdy spolupracuje
s jezevcem americkým. Kojoti žijí jak samotářsky, tak v párech, nebo ve smečkách o 3 - 7 členech.

Kojot prériový je severoamerická šelma z čeledi psovitých. Jeho jméno pochází z aztéckého slova cōyotl, což by se dalo přeložit jako zpívající pes.

Kojoti původně žili na skalnatých rovinách v severním Mexiku, odkud
postupně pronikali dále na sever. Dnes je můžeme nalézt v celé Severní Americe, od pouští a polopouští na jihozápadě až po Aljašku.

Kojot je masožravec. Loví hlodavce, malé ptáky, různé vodní živočichy,
ale i vidlorohy. Živí se také zdechlinami, v blízkosti lidských sídel požírá odpadky. V nouzi se dokáže spokojit jen s trávou a ovocem. Není pravda,
že útočí na člověka, dokonce se dá v zajetí dobře vychovat.

Kojotí říje probíhá od února do března. Samci sice mezi sebou bojují, konečná volba však závisí na feně, která si tak může vybrat i poraženého. Takto vzniklé páry spolu zůstávají po celý život. Před porodem si samice za pomoci svého partnera vybuduje doupě, jež se stane útočištěm pro ni a pro štěňata. Někdy kojoti obsadí jezevčí nebo liščí noru. Po devíti týdnech březosti vrhne fena čtyři až deset mláďat, která kojí 7-10 týdnů. Ve stáří tří až čtyř týdnů jsou štěňata schopna přijímat pevnou stravu. Samec se stará o přísun potravy a hlídá okolí brlohu. Dovnitř však již nevstupuje. Do dosažení úplné dospělosti, tj. do věku 20 měsíců, doprovázejí mladí kojoti své rodiče, pak se osamostatňují a zakládají si vlastní rodiny.

Kojoti žijí v párech nebo v rodinných smečkách. Pečlivě hlídají hranice svého teritoria, jež si značkují močí a trusem.

Kojot hraje významnou roli v mytologii severoamerických Indiánů, kde často vystupuje jako potměšilý šibal, který na jedné straně ostatním tvorům pomáhá, ovšem na druhou stranu si z nich tropí nejapné žerty nebo se je snaží všemožně přelstít a napálit, aby získal to, co chce. Ne vždy mu však jeho plány vyjdou.
Některé kmeny ho považují za stvořitele světa.

Bílí farmáři však mají na kojoty jiný názor. Mnoho jich je přesvědčeno,
že tato zvířata jsou úhlavními nepřáteli jejich stád dobytka, a proto je nemilosrdně střílejí. Ročně je tak v USA zabito na 90 000 kojotů. Ve skutečnosti kojoti napadají ovce a telata pouze tehdy, není-li v oblasti
dostatek potravy.


Koyot®

   
Foto - Koyot
 
 
 
 
 
 
 
             

aktualizace: 2006 webmaster: hayoka® - mail: hayoka@seznam.cz - icq: 259-249-004 webrovka.humlak.cz